Home > Collega BIN-EDI > Lidmaatschap informatie > Redenen om lid te zijn

Nog meer redenen om lid te zijn

1. Sterk door groot aantal leden
De BIN-EDI is onderdeel van BDIZ EDI. Met meer dan 5.500 leden is BDIZ EDI een belangrijke organisatie in Europa voor degenen die zich met orale implantologie bezighouden. BDIZ EDI werkt samen met zijn partners in verschillende landen in Europa. Hiervan is de BIN-EDI er één. 

2. Opleiding en training
Leden krijgen korting op deelname aan alle symposia en workshops van BDIZ EDI, te weten: het jaarlijks symposium in het najaar, het expert-symposium in februari/maart en het Mediterraan symposium in het voorjaar. 

3. Gratis uitgaven van het EDI Journal
Deze Europese uitgave wordt vier keer per jaar verstuurd. 4. Ondersteunende richtlijnen voor implanteren in de praktijk De BIN-EDI ondersteunt tandartsen met relevante richtlijnen voor het implanteren in de praktijk. 

  • Er zijn kwaliteitsrichtlijnen gesteld die tandartsen ondersteunen bij het evalueren van hun eigen behandelingsresultaten, door deze te vergelijken met evaluatiecategorieën die variëren van A+ naar C-Klasse van indicatie. 
  • Behandelingsaanbevelingen voor normale gevallen, variërend van klasse I (enkeltandsvervanging) tot klasse III (edentate kaak). 

5. Richtlijnen van de Europese Consensusconferentie (EuCC)
Een panel van experts om klinische praktijken en academische onderzoekers uit heel Europa te betrekken. Onderwerpen aan de hand van BDIZ EDI-relevante richtlijnen over de meest besproken onderwerpen in de implantologie. 6. Studies en onderzoek Het comité van kwaliteit en registratie van BDIZ EDI test materiaal in samenwerking met bekende instituten en universiteiten. De resultaten worden regelmatig in het EDI Journal gepubliceerd. 

7. Geavanceerde vaardigheden
BDIZ EDI biedt in samenwerking met de European Dental Association (EDA) onderzoek aan en verricht onderzoek om deskundige implantaat-clinici in staat te stellen de titel Expert in Implantologie te dragen. 

8. Patiëntenbelang
BDIZ EDI en de BIN EDI zijn toegewijd aan het bevorderen van de voordelen van implantaatbehandeling om het bredere publiek in Europa te dienen en te informeren en dragen bij tot bevordering van de discipline.