Home > Collega BIN-EDI > Wat is een academie lid?

Wat is een academie lid?

De Académie Bevordering Implantologie Nederland (BIN) is een vereniging van ruim 25 tandarts-implantologen die samenwerken om de kwaliteit van de implantaatbehandeling te waarborgen en kwaliteitsafspraken met zorgverzekeraars te maken. De aangesloten tandarts-implantologen profileren zich door gedrevenheid, ervaring en onderlinge kennisuitwisseling. Kernpunten van onze belangenvereniging omvatten: 

  • Intercollegiaal overleg; 
  • Kennisdeling; 
  • Europees georganiseerd en gelieerd zijn; 
  • Tandartsen die vanuit een restauratief perspectief en niet louter vanuit een chirurgisch perspectief werken; 
  • Intercollegiale toetsing; 
  • Zorgdocument met kwaliteitsafspraken. 

De academieleden van de BIN komen iedere maand bij elkaar voor een literatuur- en casuïstiekbespreking.