Home > Patiënten > Waarom is mondhygiene belangrijk?

Waarom is mondhygiëne belangrijk? 

Goede mondhygiëne is extra belangrijk als u implantaten heeft. Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaten verliezen. Als u voedselresten en plaque rond de implantaten niet weghaalt, kan het tandvlees ontstoken raken. Daardoor verliezen ze op den duur hun houvast, gaan los staan en kunnen pijn veroorzaken. Het tandvlees ziet er dan rood en gezwollen uit en kan gaan bloeden. Deze vorm van ontsteking wordt ook wel peri-implantitis genoemd.

Bij een implantaat moet de overgang naar het tandvlees goed schoongehouden worden. Heeft u een implantaat dat als kroon of brug dient, poets dit gebied dan zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tevens tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Implantaten die als pijlers onder een overkappingsprothese dienen maakt u schoon met een zachte tandenborstel, ragers en/of (super)flosdraad. Poets tweemaal per dag het deel van het implantaat dat boven het tandvlees uitsteekt.

Peri-implantitis geeft niet altijd klachten. Een regelmatig bezoek aan de mondhygiënist is belangrijk om uw tandvlees en de implantaten te laten controleren. Onze mondhygiënisten bieden zorg voor verdere behandeling, geven mondhygiëne-adviezen en verzorgen eventuele reiniging van de implantaten.